Алматинская область:
Талдыкорган
Капшагай
Чимбулак
Ушарал
Еркин
Енбек
Мойнак
Заречное
Шенгельды
Кербулак
Текели
Рудничный
Чимбулак
Жансугуров
Арасан
Оним
Капал
Кызылагаш
Матай
Суыксай
Ушарал
Талапкер
Акжар
Актубек
Булакты
Бесколь
Достык
Екпенди
Енбекши
Казахстан
Карабулак
Жайпак
Жыланды
Кызылкайын
Кабанбай
Лепси
Теректы
Айпара
Ушбулак
Коктума
Баканас
Акдала
Бакбакты
Береке
Бирлик
Желторангы
Жидели
Коктал
Караой
Балатопар
Миялы
Куйган
Топар
Есик
Ават
Акши
Кызылшарык
Асы-Сага
Кайрат
Балтабай
Акбастау
Болек
Аймен
Карасай
Байдибек бия
Жанашар
Базаркельды
Космос
Кызылжар
Алмалы
Коктобе
Ащибулак
Каражота
Актогай
Сарыбулак
Каракемер
Талдыбулак
Каратурык
Еспе
Таукаратурык
Корам
Кырбалтабай
Малыбай
Казтая Ултаракова
Нурлы
Байтерек
Алга
Койшибек
Нура
Байсеит
Кайназар
Азат
Канабек
Рахат
Саймасай
Ташкенсаз
Тескенсу
Толкын
Тургень
Шелек
Узынагаш
Жанакурылыс
Ынтымак
Айдарлы
Аккайнар
Аксенгир
Жайсан
Актерек
Бериктас
Дегерес
Бесмойнак
Жамбыл
Каракастек
Матибулак
Танбалытас
Мынбаево
Самсы
Таргап
Ульгили
Улькен
Унгуртас
Сарыбастау
Каргалы
Шиен
Касымбек
Сарыозек
Алтынемель
Басши
Жоламан
Карашокы
Когалы
Шаган
Кызылжар
Карагаш
Шанханай
Коянкоз
Шубар
Балпык
Алгабас
Зылихи Тамшыбай
Мамбет
Талапты
Коксу
Акын Калка
Каспан
Уштобе
Фрунзе
Жанаталап
Кальпе
Каскелен
Каражиде
Кокозек
Жандосово
Шамалган
Кольащы
Кошмамбет
Батан
Турар
Таусамалы
Акжар (Карасайский район)
Жанатурмыс
Шугыла
Карагайлы
Курамыс
Иргели
Шошанай
Коксай
Кайнар
Райымбек
Абай
Кыргауылды
Жалпаксай
Алмалыбак
Кольди
Улан
Алатау
Жаркент
Баскуншы
Алтыуй
Надек
Акжазык
Коныролен
Пиджим
Сарыбель
Турпан
Лесновка
Нагараши
Аулиеагаш
Чулакай
Кеген
Болексаз
Жаланаш
Тогызбулак
Каратоган
Жылысай
Какпак
Кокбел
Курмети
Карасаз
Каркара
Нарынкол
Сарыжаз
Саты
Сумбе
Кызылшекара
Тегистик
Текес
Туюк
Узынбулак
Шалкоде
Талас
Ширганак
Сарканд
Бакалы
Екиаша
Карабогет
Койлык
Лепсы
Талгар
Рыскулово
Белбулак
Бирлик
Кольсай
Бескайнар
Бесагаш
Туздыбастау
Жалкамыс
Жаналык
Даулет
Гульдала
Альмерек
Кайрат
Тузкол
Киши Байсерке
Панфилово
Карабулак
Кызылту
Тонкерис
Кендала
Остемир
Туганбай
Ешкиольмес
Шымыр
Алдабергеново
Ельтай
Жалгызагаш
Тузусай
Каратальское
Коныр
Сырымбет
Жетысу
Чунджа
Большой Аксу
Долайты
Актам
Бахар
Ширин
Дардамты
Сункар
Кетмень
Малый Дехан
Кольжат
Кыргызсай
Сумба
Таскарасу
Тигермень
Чарын
Сункар
Коккайнар
Боралдай
Жетыген
Комсомол
Караой
Косозен
Байсерке
Али
Жанадаур
Ынтымак
Междуреченское
Екпинды
Жаугашты
Бекболат Ашекеев
Коянкус
Чапаево
Жайлау
Каргалы
Отеген-Батыр
Отделение 3
Отенай
Енбек
Мойнак
Ынтымак
Пригородное
Арна
Акозек
Шолак
Боктер (разъезд)
Коскудык (станция)
Кулантобе (разъезд)
Таскум (разъезд)
Алтынарык
Кокозек
Аксу
Кокжайдак
Казахстан
Шолакозек
Байтерек
Арасан-Капал
Егинсу
Кумтобе (станция)
Есебулатова
Кызылкайын
Таусамалы
Кошкентал
Колтабан
Каракоз
Кенкарын
Кенжыра
Енбек
Тарас
Сагабуйен
Сагакурес
Карашилик
Актоган
Копалы
Барлыбека Сырттанова
Копа
Матай
Акозек (разъезд)
Береке (разъезд)
Жасказах (разъезд)
Кураксу
Молалы
Алажиде (станция)
Кайракты (разъезд)
Караой (разъезд)
Ойтоган
Улгили
Актобе
Ащыбулак
Баласаз
МТФ 3
Коныр
Майлышат
Архарлы
Каратума
Пятый (разъезд)
Сайхан (разъезд)
Разъезд 13
Сапак
Бибакан
Жаланашколь (станция)
Коктума (станция)
Карлыгаш
Ушкаиын
Енбекши
Казахстан
Бесагаш
Жанама
Старая Жанама
Карабулак
Жайпак
Ашим
Кокжар
Майкан
Шынжылы
Кольбай
Алемды
Будыр
Жамбыл
Кайнар
Камыскала
Алаколь
Жумахан Балапанов
Байзерек
Жунжурек
Талдыбулак
Токжайлау
Кенес
Ынталы
Акши
Бояулы
Ушжарма
Акдала (Акдалинский сельский округ)
Аралтобе
Барибаева
Акколь
Кокжиде
Бура
Береке
Каскаогиз
Кошкарбай
Оракты батыр
Коктал
Коскумбез
Аралкум
Аркар
Куйган
Караозек
Ават
Акши
Казатком
Сазы
Дихан
Жанашаруа
Кайрат
Сарытау
Таусугур
Бирлик
Енбек
Куш
Орнек
Толе би
имени Жолдубая Кайыпова
Актоган
Сарыбулак
Сатай
Талдыбулак
Ащисай
Достык
Лавар
Арна
Акжал
Екпинди
Кайнар
Шалкар
Кокпек
Нура
Хусаина Бижанова
Орикти
Амангельды
Баяндай
Кульжинское
Кольди
Таутургень
Майское
Тургайбаза
Абай
Матая Баисова
Оркусак
Жаналык
Жастар
Ельтай
Отенай
имени Бактыбая Жолбарысулы
Бигаш
Кокжазык
Боктерли
Тенлик
Кайнарлы
Актасты
Коржымбай
Теректы
Алмалы
Коктобе
Екпенди
Жендик
Акын Сара
Акешки
Актума
Тамбала
Айдарлы
Жиренайгыр
Кокдала
Архарлы
Бозой
Булак
Караарша
Бирлик
Кызыласкер
Сауырык батыра
Бурган
Ушбулак
Сарыбай би
Енбекшиарал
Кайназар
Карасай
Кызылсок
Жартас
Карабастау
Кызылтан
Шилибастау
Копа
Ащису
Суранши батыр
Кастек
имени Балгабека Кыдырбекулы
Казыбек бека
Каншенгель
Саз
Акдала
Сарыбастау
Когамшыл
Умбеталы Карибаева
Шолаккаргалы
Отеген-Батыр
Покровка
Карасу
Мухаметжан Туймебаева
Жапек батыра
Коккайнар
Толе би
Боралдай
Жанаарна
Кайрат
Казцик
Нургиса Тлендиев
Курты
Жанаталап
Коктерек
Коктобе
Айтей
Кумарал
Айкым
Сауыншы
Уштерек
Береке
Аксенгир
Ельтай
Жармухамбет
Исаево
Каратобе
Коктоган
Разъезд 71
Жамбыл
Жынгылды
Куркудык
Мерей
Кайрат
Шалкар
Кемертоган
Кайнар
Долан
Кумтоган
Булакты
Ойсаз
Ушкомей
Достык
Оян
Умтул
Сарыбулак
Ескельди би
Кызылжар
Кокдала
Кайнар
Акжар
Алмалы
Акиык
Дойыншы
Айдар
Канабек
Карашенгель
Копбирлик
Каракум
Бастобе
Жылыбулак
Киши Тобе
Ортатобе
Курышдаласы
Разъезд 47
Кокпекти
Айту
Жасталап
Кожбан
Тастобе
Бесагаш
Бирлик
Темирлик
Туменбай
Алгабас
Жанаталап
Жинишке
Болексаз
Жайдакбулак
Шыбышы
Карабулак
Акай Нусипбекова
Ереул
Мынжылкы
Тасашы
Актасты
Жанатасашы
Сарыколь
Аксай
Жалаулы
Кенсу
Кокпияз
Кызылжар
Талды
Каркара
Дос
Койкырыккан
Майтобе (Сарыозекский сельский округ)
Байгазы
Карлыгаш
Кызылшкол
Тастыбастау
Актобе
Нурум
Жайнак батыра
Акбастау
Доланалы
Жаналык
Карымсак
Жоламан (станция)
Самен
Алтындала
Архарлы
Дала
Сайлы
Перевал Архарлы
Бостан
Терысаккан
Коксу
Бериктас
Коктал
Косагаш
Архарлы
Кайнарлы
Коксай
Сайлыколь
Коноваловка
Куренбел
Тастыозек
Шаган
Кызылжар
Желдикара
Шилису
Дорожный участок Аксункар
Архарлы
Балгалы
Малайсары
Малайсары (станция)
Тары
Ферма 1 Шилису
Ферма 2 Сарыбулак
Ферма 3 Казансу
Майтобе (Шанханайский сельский округ)
Аралтобе
Онжас
Акшатоган
Теректы
Айнабулак
Копир (станция)
Тауарасы (станция)
Подхоз ПЧ-45
Кызылтоган
Бескайнар
Кенарал
Каратал
Мусабек
Бакша
Быжы (станция)
Маулимбай
Моинкум
Актекше
Кокбастау
Енбекшиказах
Жамбыл
Жетыжал
Муканши
Надиризбек
50 лет Казахстана
10 лет Казахстана
Жарлыозек
Бозтоган
Муканшы
Дарбазакум
Сарпылдак
Алмалы
Шижин
Суптай
имени Головацкого
Аккудык
Керимагаш
Сарытобе
Борибай би
Ынталы
Ават
Хоргос
Ынтымак
Садыр
Енбекши
Жеруйык
Жаркент-Арасан
Коктал-Арасан
Улкен Шыган
Аккент
Кырыккудык
Киши Шыган
Акарал
Кызылжиде
Диханкайрат
Жидели
Жамбыл
Каратоган
Костобе
Сарыбастау
Акбеит
Комирши
Жанатекес
Бирлик
Аманбоктер
Баянбай
Пограничник
Кокозек
Караултобе
Какимжан
Таскудык
Тополевка
Алмалы
Абай
Коктерек
Еркин
имени Мукана Тулебаева
Ульга
Шубартубек
Акбалык (станция)
Арганаты (станция)
Каратас (станция)
Керегетас (разъезд)
Кокшалгын (разъезд)
Сарыкурак (разъезд)
Кокжиде
Черкасск
Аккайын
Актума
Ешкиольмес
Теректи
Шатырбай
Кызылкайрат
Алмалык
Алтындан
Амангельды
Байбулак
Береке
Орман
Талдыбулак
Котырбулак
Акбулак
Еркин
Достык
Еламан
Жанаарна
Жаналык
Коктал
Кайнар
Сактан
Теренкара
Аркабай
Каменское плато
Акдала
Актас
Енбекши
Малый Аксу
Ардолайты
Добын
Кепебулак
Большой Дехан
Рахат
Узынтам