Умови використання

Угода користувача на використання даних з сайту www.gismeteo.ua

Беручи до уваги, що НВЦ «Меп Мейкер» володіє і управляє сайтом www.gismeteo.ua (далі — Сайт), є власником виключних прав у повному обсязі на товарний знак Гісметео/Gismeteo, надає доступ будь-яким користувачам мережі Інтернет за допомогою Сайту до інформаційних даних про прогноз погоди, актуальним погодним зведенням, прогнозам і іншим метеорологічним даним, зібраних, оброблюваних і зформованих НВЦ «Меп Мейкер» автоматизованим способом з використанням цифрової інформації за технологією, розробленою НВЦ «Меп Мейкер», всі виключні права на яку належать НВЦ «Меп Мейкер» (далі спільно іменовані — Дані), а також беручи до уваги, що будь-який користувач мережі Інтернет (далі — Користувач) отримує доступ за допомогою Сайту до Даних, Користувач зобов’язується використовувати Дані з дотриманням умов цієї Угоди користувача, викладених нижче:

 1. Дані, що розміщуються на Сайті, призначені виключно для особистого некомерційного використання в ознайомлювальних цілях.

 2. Дані не проходять контроль якості з боку синоптиків. НВЦ «Меп Мейкер» з максимально можливим ступенем обачності і уваги, застосовуючи свій професійний досвід в області обробки Даних, надає зазначені дані для ознайомлення, однак, з огляду на специфіку Даних, які є прогнозом, НВЦ «Меп Мейкер» не може гарантувати достовірність і абсолютну відповідність наданих даних фактичному стану справ. НВЦ «Меп Мейкер» надає можливість Користувачам ознайомлюватися з Даними в тому вигляді, в якому вони є у НВЦ «Меп Мейкер», не несучи відповідальності як перед Користувачем, так і перед будь-якими третіми особами за невідповідність Даних фактичним даним. Дані надаються «як є», без будь-яких гарантій з боку НВЦ «Меп Мейкер».

 3. Дані, що розміщуються на Сайті, не можуть бути використані для планування і проведення заходів, реалізація яких пов’язана з ризиком матеріальних втрат або людських жертв, а також для прийняття інших рішень, на підставі Даних. НВЦ «Меп Мейкер» не несе відповідальності за можливі збитки, завдані в результаті використання Даних Користувачами.

 4. Дані, що розміщуються на Сайті, не можуть використовуватися в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, в складі теле- і радіопрограм, в різних комерційних цілях, а також будь-яким іншим способом прямо і однозначно не дозволено цією Угодою користувача, без письмового дозволу НВЦ «Меп Мейкер».

 5. НВЦ «Меп Мейкер» дозволяє Користувачам використовувати погодні інформери (під погодним інформером розуміється графічний файл (малюнок), розроблений НВЦ «Меп Мейкер», всі виключні права на який належать НВЦ «Меп Мейкер», на якому автоматично відображаються Дані та/або програмний скрипт, що забирає Дані з сайту і автоматично відображає Дані на ресурсі Користувача (далі по тексту — Погодні інформери) для публікації на сайтах Користувача або третіх осіб, але тільки в тому вигляді, в якому Погодні інформери були отримані з Сайту. Користувачі і будь-які треті особи не мають права змінювати, модифікувати чи інакше переробляти Погодні інформери і/або Дані, що отримуються за допомогою Погодних інформерів.

 6. НВЦ «Меп Мейкер» дозволяє Користувачам використовувати XML-дані, що надаються НВЦ «Меп Мейкер» Користувачеві за індивідуальним логіном і паролем (далі — XML-дані) для виготовлення на їх основі безкоштовних сервісів, сайтів, додатків, що дають можливість ознайомлюватися з Даними (з обмеженнями, встановленими НВЦ «Меп Мейкер»: Дані можуть надаватися не більше ніж по 10 містам для одного Користувача), але з обов’язковим зазначенням клікабельного, активного і прямого посилання на правовласника НВЦ «Меп Мейкер» в наступному вигляді: «За даними Gismeteo.ua» або «Дані надані Gismeteo.ua» (далі — Інформація про право володіння). Будь-яке інше використання, в тому числі, але не обмежуючись: використання без вказівки посилання, зміна тексту посилання, зміна зображення товарного знака, використання з порушенням положень п. 7, п. 8 цієї Угоди користувача і т. д., не припустимо без письмового узгодження з НВЦ «Меп Мейкер».

 7. При розміщенні Погодних інформерів шляхом публікації на сайтах Користувача або третіх осіб і/або при використанні XML-даних для виготовлення на їх основі безкоштовних сервісів, сайтів, додатків Користувач зобов’язаний дотримуватися таких правил:

  1. 7.1. Інформація про право володіння в складі виготовлених відповідно до п. 6 цієї Угоди користувача безкоштовних сервісів, сайтів, додатків повинна бути розміщена таким чином, щоб бути видимою, читабельною, контрастною за кольором фону, на якому вона розміщена і вести прямо на Сайт.

  2. 7.2. Користувач не має права змінювати зміст інформації в Погодних информерах і/або в складі Інформації про право володіння адреси гіперпосилань, іншим чином не змінювати зазначену НВЦ «Меп Мейкер» переадресацію користувача, замінювати і будь-яким іншим чином перешкоджати доступу користувача до сторінок (сайтів), на які ведуть гіперпосилання при кліці користувача.

  3. 7.3. Користувач не має права видаляти, редагувати, згортати Інформацію про право володіння або сторінки, на які веде Інформація про право володіння, застосовувати до неї фільтри, змінювати порядок, вид і інші характеристики відображення Інформації про право володіння.

  4. 7.4. Користувач не має права змінювати, модифікувати Інформацію про право володіння, розміщувати її у вигляді, що робить неможливим ознайомлення з нею користувачів, Інформація про право володіння повинна бути читабельною, контрастною за кольором фону, на якому вона розміщена.

  5. 7.5. ПКористувач не має права змінювати отриманий код Погодного інформера, перефарбовувати посилання, перекривати елементи Погодного інформера (в тому числі товарний знак, гіперпосилання та інші елементи) іншими елементами.

  6. 7.6. Користувач не має права при вказівці Інформації про право володіння вкладати пряме посилання на правовласника НВЦ «Меп Мейкер» в теги і додавати параметри, які забороняють індексацію пошуковим системам, або іншим чином змінювати пряме посилання.

 8. ЗЗаборонено будь-яке використання Даних, в тому числі способами, зазначеними в п. 5, п. 6 цієї Угоди користувача, на сайтах і ресурсах Користувача які не відповідають вимогам чинного законодавства України, які заявляють нерівність людей за статтю, расою, національністю, віросповіданням, соціальним статусом і майновим рівнем, мають образливий і/або порнографічний зміст, що представляють собою домашні сторінки, онлайн-казино, немодеровані форуми, файлообмінники, дошки оголошень або неструктуровані (погано структуровані) каталоги, що пропонують оплату за перегляд і/або переходи по оголошеннях/банерах або іншим видам реклами, оплату за перегляд сайтів, листів і т. п., а також подібні види заробітку в мережі Інтернет, що не мають самостійного змісту або зміст, що вводить користувачів в оману, завантажують на комп’ютери користувачів віруси, трояни або інші шкідливі програми.

 9. Будь-яке використання Даних, Погодних інформерів, Інформації про право володіння прямо не дозволене в тексті цієї Угоди користувача, заборонено.

 10. Всі Дані захищені законодавством про захист інформації та інтелектуальної власності. Використання Користувачем Даних означає, що Користувач приймає всі умови цієї Угоди користувача в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень.

 11. У разі порушення умов даної Угоди користувача та умов використання Даних, НВЦ «Меп Мейкер» має право вимагати, а Користувач зобов’язується на першу вимогу НВЦ «Меп Мейкер» припинити використання Даних.

 12. НВЦ «Меп Мейкер» залишає за собою право на захист своїх прав і інтересів в порядку, передбаченому законодавством України. Жодне з положень цієї Угоди користувача не може розглядатися як відмова НВЦ «Меп Мейкер» від будь-яких своїх прав, наданих йому в силу законодавства України.